Türkçe Rusça Faydalı Kelimeler

Faydalı Kelimeler – Полезные слова!

Türkçe Rusça Faydalı Kelimeler istasy10net

Keşke – если
Bu arada – кстати
Evet – да
Hayır, yok – нет
Galiba – вероятно, наверное
Ancak – однако
Şimdi – сейчас, теперь
Sonra – потом, позже
Bazen – иногда, порой
Sık sık – часто
Seyrek – редко
Fakat, ama – но
Sadece – только, просто
Sanki – как будто
Mümkün – может быть, возможно
Yoksa – или
Tamam – ладно, хорошо
Belki, olabilir – возможно, может быть
Aynı – одинаковый, такой же как
Peki – ладно, хорошо
Hiç – ничего. Совсем, в отрицательном значении «совсем не»
Haydi, hadi – давай, а ну ка
Böyle, söyle, öyle – так, таким образом, вот так
Yine – снова
Hală – всё еще, по-прежнему, пока что
Acaba – интересно, разве, неужели
Yarın – завтра
Bugün – сегодня
Obürgün – послезавтра
Kısa zamanda / yakında – скоро, в ближайшем времени
Genelde, genelikle – обычно
Herkes – все
Hiç kimse – никто
Bazıları – некоторые
Biraz – немного, несколько
Az – мало
Çok – много, очень
Bu şekilde – таким образом, в такой манере
Çünkü – потому что
Bu sebeple, bu yüzden – поэтому, по этой причине
Benimce – по-моему
Nasıl – какой?
Hangi – который?
Neden? – от чего?
Niçin? Ne için? – для чего?, зачем?
Niye? – почему?
Bir şey – что-то, что-либо, что-нибудь
Hiçbir şey – ничего
Her şey – всё
Artık – уже
Elbette, tabii, tabii ki – конечно
Her – каждый
Her zaman – всегда
Hiç bir zaman – никогда
Asla – никогда, низачто! Ни в коем случае
Her gün – каждый день
Her defa – каждый раз

Editör

Fenerbahçe, Teknoloji, Müzik ve Dizi üzerine yazmayı severim. Her fotoğrafı değil, anlamı olanları seçip, sizlerle paylaşırım. Siyaset üzerine pek yazmıyorum, sonra alınıyor zeka küpürleri. Korsan Basınım… Haydi bakalım