4 Eylül 1919 Sivas Kongresi

Milli Mücadele’nin temel taşlarından olan Sivas Kongresinin 98. Yıl dönümü Kutlu Olsun. (4 Eylül 1919)

– Millî sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
– Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
– İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
– Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve millî iradeyi hakim kılmak temel esastır.
– Manda ve himaye kabul edilemez.
– Millî iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.
– Aynı gaye ile millî vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
– Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Editör Serkan Çakmak

Fenerbahçe, Teknoloji, Müzik ve Dizi üzerine yazmayı severim. Her fotoğrafı değil, anlamı olanları seçip, sizlerle paylaşırım. Siyaset üzerine pek yazmıyorum, sonra alınıyor zeka küpürleri. Korsan Basınım... Haydi bakalım