1461 Trabzon Rum İmparatorluğu

1461 yılında, Trabzon Rum İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı güçlerine teslim oldu.

Trabzon İmparatorluğu olarak da tarihte geçen bu devlet, Trabzon ve civarında 1204-1461 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Halen daha bugün izlerini Trabzon’da görmek mümkündür.

Trabzon hükümdarları 1461’de Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmasına değin “Büyük Komnenos” (Yunanca: Megas Komnenos) ve “imparator” ünvanlarını kullanmışlardır. Devlet, kurucu hanedanın adıyla “Komnenos İmparatorluğu” olarak da adlandırılmıştır.

Trabzon Rum İmparatorluğu istasy10net

Editör Serkan Çakmak

Fenerbahçe, Teknoloji, Müzik ve Dizi üzerine yazmayı severim. Her fotoğrafı değil, anlamı olanları seçip, sizlerle paylaşırım. Siyaset üzerine pek yazmıyorum, sonra alınıyor zeka küpürleri. Korsan Basınım... Haydi bakalım