Sıkça Kullanılan Rusça İfadeler

Bazı Türkçe ifadelerin, Rusça karşılıklarını veriyoruz. Alfebeyi okumak, tanımak kolay değil. En azından aşina olursunuz. Dileyene daha önceden verdiğimiz Türkçe Rusça Faydalı Kelimeler de mevcut.

Düşünüyorum – я думаю
Düşünüyorum ki – я думаю, что
Bence — по-моему
Sence – по-твоему
Evvelâ — сначала
Öncelikle — прежде всего (во-первых)
Anladığım kadarıyla — насколько я понимаю
Gördüğüm kadarıyla — насколько я вижу
Bildiğim kadarıyla — насколько я знаю (на сколько меня проинформировали)
Benim şahsen deneyimlerinden — из моего личного опыта
Ben yanlış olmaktan korkuyorum, ama — я боюсь показаться неправым, но..
Ben pek emin değilim, ama – я не совсем уверен, но..
Sonunda — в конечном счете, в конце
Nihayet — в конце концов, наконец-то
Galiba — вероятно, наверно
Muhtemelen – возможно, скорее всего
Şüpheliyim — я сомневаюсь
Şüpheli — сомнительно
Şüphelidir ki – сомнительно, что..
Rağmen — хотя, не смотря на
Aksine – наоборот, напротив
Benim açımdan — с моей точки зрения
Açıkçası — говоря откровенно
Darılma, fakat — не обижайся, но..
Şüphesiz — без сомнений
Ben kesinlikle eminim — я абсолютно уверен
Belli – очевидно, определëнно
Belli ki — очевидно, что..
İkna oldum — я убежден
İkna oldum ki – я убежден, что..
Büyük ihtimalle — более вероятно

Rusça Türkçe 2 istasy10net

Editör Serkan Çakmak

Fenerbahçe, Teknoloji, Müzik ve Dizi üzerine yazmayı severim. Her fotoğrafı değil, anlamı olanları seçip, sizlerle paylaşırım. Siyaset üzerine pek yazmıyorum, sonra alınıyor zeka küpürleri. Korsan Basınım… Haydi bakalım