Şair ve Şiir Hakkında Söylenmiş Şeyler

‘Şiir, güzelliğin nefes alışıdır.’
‘Mânâ’ araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin yıldızlarını râşe içinde bırakan hakîr kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerektir.Ahmed Hâşim
‘Meçhul ihtiyaç’ olmasaydı, şiir de olmazdı.Robert Lyod
‘Ne demek istiyor?’ sözünü, derdini anlatamamış şaire karşı kullanırız. Bir şaire bundan daha büyük hücum olamaz.Max Jacob
‘Şair, sıfattan vebadan korkar gibi korkmalıdır.’
‘Şiire yaşlı bir şair gibi başlamak; onu genç bir şair gibi sürdürmek gerekir.’
‘Şiirin karşısında herkes çocuk …’
‘Türk, millet olarak şairdir.’
‘Şair, sıfattan vebadan korkar gibi korkmalıdır.’
Ahenksiz şiir, şiir değildir.Gerald Gould
Allah sevgisi olmayan şiirde güzellik aramak, boşunadır.Erzurumlu İbrahim Hakkı
Bırak beni haykırayım susarsam sen matem et. / Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet / Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.Mehmed Emin Yurdakul
Bilginle ozan arasında yemyeşil bir alan uzanır; bilgin onu aşarsa bilge olur, ozan aşarsa ermiş olur. Halil Cibran
Bir şairin ahali tarafından anlaşılmasına lüzum yok. Bu dünya için de böyle…Cemil Meriç
Bir şiir kitabı yayımlamak, derin bir uçuruma gül yaprağı atarak gelecek sesi beklemektir.Don Marquis
Büyük şairlerin eserlerini ancak büyük şairler anlar.Jean Paul Toulet
Büyük şiir , düşüncelerimizi doyurmaz; allak bullak eder.Montaigne
Duyuşun deyiş oluşu, şiirdir.Özcan Türkmen
Dünya güzeldir ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur.Johann Goethe
En çok beğendiğim şair, hiç beceremediğini bildiği halde şiir yazmaya devam eden insandır.Baraccio
Etkilenmiş bir okuyucu, aslında bir şiirdir.H. M. Tomlinson
Geceleri niye uyumaz yıldızlar? Önce bunu öğrenmeli, şiiri sonra yazmalı.Gürbüz Azak
Gerçek şair, gerçekle hayali birleştirendir.George Gordon Byron
Güzel şiirler yazan şairler, millî kahramanlardan daha kalıcı olurlar.William Hazlitt
Hayatın ne olduğunu şairler öğretti bana.Mme De Stael
Her âşık, şairdir.Eflatun
Her kelime, şiirin diğer kelimelerine anlam kazandıracak şekilde yerini bulmuştur. Şiirde kelimeler, ne hak ettiklerinden az, ne hak ettiklerinden çok yer işgâl ederler. Yeni ve eski kelimeler, hiçbir zorlama olmaksızın birbirleriyle anlam alışverişindedirler; günlük kelimeler kabalaşmadan, resmî kelimeler gösterişsiz ve eksiksiz bir şekilde anlamlarını bulur ve tam bir âhenk içinde ortak bir musikinin temposuna ayak uydururlar. Şiirde her kelime grubu ve her cümle, hem bir başlangıç, hem de bir sondur. Her şiir bir âbide, zaman ve mekân içinde bir ölüş ve diriliştir. T. S. Eliot
İnsan tükenir, şiir tükenmez. Gökteki bazı yıldızlar gibi yerde henüz nuru insanlara vasıl olmamış şiirler vardır.Cenab Şahabeddin
İyi ve gerçek şiir, refah toplumlarında daha iyi üretilir.Ralph Emerson
Mânâsı anlaşılmayan şiir, bütün güzelliğini kaybetmiştir.Ahmed Haşim
Mümkün olup bir şairin yüreğine girebilseydik orada heyecan, acı, göz yaşı ve hüzün görürdük.John Watson
Nesir olmayan her şey, şiirdir.Crabbe
Resim, hissedileceği yerde görülen bir şiir; bir şiir de görüleceği yerde hissedilen bir resimdir.Leonardo De Vinci
Sanatların en iyisi, şairliktir.Immanuel Kant
Şair, neticede halk muallimi olmalıdır. John Pestalozzi
Şair, ruhun ressamıdır.Benjamin Disraelli
Şairin dünyasına girmek için şiirlerini okumak gerekir.John Lubbock
Şairin kullandığı kelimelerde insanlar için çeşitli manalar vardır; herkes beğendiğini seçer.Rabındranath Tagore
Şairin şiirden başka derdi olmamalıdır.Jean Cocteau
Şairler bülbülleri bırakıp baykuşa yönelsinler; bakın şiir, ne kurallar koyacak.Baraccio
Şairler, bilgili insanların çiçeğidir.Rabındranath Tagore
Şairler, çocuklar gibi hayallerle eğlenir. Anatole France
Şairler, hayatın acılarını bala döndürürler.Lois Roubillac
Şairler, ülkenin bütün yasalarında söz sahibi olmuşlardır.Richard Sheriden
Şairlerin yalan söylemek için ehliyetleri vardır.Pilny
Şiir aklı yani şuuru atmaz. Gayesi alt şuuru üste çıkarmak, sonra sihirli bir dönüşle şuuru alt şuura mal etmektir.Pierre Mille
Şiir ancak zekâ diyarlarından uzun ve üzücü seyehatlardan sonra doğabilir.Honore de Balzac
Şiir demek, ruhu coşturma sanatı demektir.Novalius
Şiir en iyi kafaların,en saadetli anlarının tespit edilişidir.Shelley
Şiir sanatı, zaafları güzelliklere çeviren bir kimya ilmidir.Aragones
Şiir sesli resim; resim ise sessiz şiirdir.Simonides
Şiir yoksul kılmaz ancak yoksul olan iyi şiir yazar.Du Yang Hiu
Şiir yüreği büyüleyen bilgeliktir. Bilgelik akılda şarkı söyleyen şiirdir. Halil Cibran
Şiir, benim içimde bir amaç değil bir tutkudur.Edgar Allen Poe
Şiir, bir fikr-i sabittir.Jean Cocteau
Şiir, darası alınmış sözdür.Direktör Âli Bey
Şiir, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır.Yahya Kemal Beyatlı
Şiir, gizli sözlerin açıklanmasının bir yoludur.Victor Hugo
Şiir, güzelliğin ülkesinde yaşayan gerçektir.Gilfillon
Şiir, hayatın yağmurları ardında görünen bir âlem-i semadır.Thompson
Şiir, insanın duygularını dışa vurmasını sağlayan bir yoldur.Immanuel Kant
Şiir, kelimelerle güzel şekiller kurmak sanatıdır, başka bir şey değildir. Ama kelime nedir? Annedir, dosttur, hasrettir, hayaldir, yani bir manası, bir çağrışımı, bir gölgesi, hatta bir rengi ve tadı olan nesnedir. Kelime, insanoğlundan haber verir, insanoğlunu işlemek her sanatkârın boynunun borcudur. İnsanoğlu, dünyanın en zengin madenidir. Kelime dedik ama kelime boş bir kalıp değil ki… Şairin hisleri, fikirleri, hayalleri, dünya görüşü, felsefesi, şahsiyeti, her şeyi şiirde belli olur. Şu var ki kelimeleri tanımak, sevmek, okşamasını bilmek lâzım. Hangi kelime hangi kelimeyle yan yana geldiğinde nasıl bir ışık peyda olur? Bunu bilmek lâzım. Cahit Sıtkı Tarancı
Şiir, konuşma ile susmayı bir araya getirmektir.Thomas Caryle
Şiir, öyle bir orkestradır ki bütün tabiatın ve insanların sesini yansıtır.Victor Hugo
Şiir, ruhun hezeyanıdır.H. T. Tuckerman
Şiir, ruhun müziğidir.Voltaire
Şiir, seçmek ve gizlemek sanatıdır. Alphonse Chautabiriand
Şiir, şeytanın şarabıdır.St. Augustune
Şiir, şuur dışı bir felsefe; felsefe, şuurlu bir şiirdir.Ziya Gökalp
Şiir, tabiat hiyeroglifini halletmek için bir anahtardır.A. W. Hare
Şiir, tıpkı bir armağan gibi beklenmediği zamanda ansızın çıkıp gelir.Resul Hamzatov
Şiir, uyuyan ruhları uyandırır ve beynin çalışması için yardımcı olur.Richard Sheriden
Şiir, üzerine resim yapılmış bir pencere camıdır.Goethe
Şiir, yalnızlığın dostudur.Cervantes
Şiir, zeka ülkelerinde uzun ve üzücü yolculuklardan sonra doğan şeydir.Honore de Balzac
Şiir, avlumuzdaki otlar gibi bitmez.Honore de Balzac
Şiir, bir akıl hastasıdır.Alfred De Musset

Editör Serkan Çakmak

Fenerbahçe, Teknoloji, Müzik ve Dizi üzerine yazmayı severim. Her fotoğrafı değil, anlamı olanları seçip, sizlerle paylaşırım. Siyaset üzerine pek yazmıyorum, sonra alınıyor zeka küpürleri. Korsan Basınım… Haydi bakalım